Diakoni & omsorg

Diakoni handlar om att förmedla Guds kärlek i omsorg om medmänniskan både nära och långt borta

Diakoniråd

Vad är diakoni?

Det enkla svaret är att diakoni är kristen tro i handling. All diakoni utgår ifrån tanken att vi människor behöver varandras stöd och hjälp. Ibland behöver jag din hjälp. En annan gång kanske jag kan stödja dig. Diakoni handlar alltså om praktiska kärleks gärningar.

Diakonirådet har till uppgift att ha ett övergripande ansvar för diakonal tjänst bland församlingsmedlemmar samt övriga personer som församlingen har kontakt med såsom: besökstjänst, telefonkontakt, väntjänst, julblommor. Diakonirådet har även kontakten med RIA – hela människan.

I diakonirådet arbetar vi med frågan hur församlingen ännu mer kan vara varandra till tjänst med Jesu tjänande sinnelag som förebild.

 

Under olika perioder i livet har vi olika behov och vi tror att vi behöver öva oss i att både ta emot och ge hjälp. Du som på något sätt vill vara med och tjäna dina medmänniskor med dina praktiska gåvor och Du som vill ta emot hjälp av något slag hör av dig till någon i diakonirådet så vill vi försöka samordna detta.

Vilka är med i Diakonirådet:

Kajsa Werling, ordförande 0706-063712
Sven-Olof Adolfsson
Jim Petersson
Kenneth Toresson
Lisbeth Johansson
Annika Andersson
Ingrid Ivarsson
Birgith Fahlstedt
Elisabeth Christoffersson
Aste Karlsson

 

Ge en gåva

SMS till nr 72980

Engångsgåvor:
Skriv HMÖckerö50 för att skänka 50 kr
Skriv HMÖckerö100 för att skänka 100 kr

Månadsgåva:
Skriv Öckerömånad50 för att skänka 50 kr i månaden
Skriv Öckerömånad100 för att skänka 100 kr i månaden

Kontakt Hela Människan

Hela Människan Ria Öckerö-öarna
Öckerövägen 94
475 42 Hönö

Telefon: 031-96 82 03
Mobil: 076-167 0402 

Vill du följa med när Nimbuskyrkan besöker Ria för lunchbesök? (Fredagar 12.00)
Monica och Bertil Adolfsson 073-384 1767

Ria/Hela Människan, Öckerööarna

På Hönö ligger hela människans ”gula villa” på Öckerövägen 94. Dit är alla välkomna! På vardagar finns det lunch kl 12.00 för 35 kr.

Vad gör vi?

Ett samhälle där människan kan leva ett värdigt liv – bli sann människa – är en central tanke i kristen tro. Ur kyrkornas liv växer medmänsklig omsorg och barmhärtighet, och en vilja att möta människan med respekt och solidaritet. Vi vill lyssna på ”dom som stör” och hamnar vid sidan om och därför behöver stöd för att orka bryta sitt utanförskap.

Hela Människan är, med kyrkorna som huvudmän, en ekumenisk organisation med lång erfarenhet av socialt arbete på ett 80-tal orter. Det lokala arbetet präglas ofta av den öppna verksamheten. Den leder till en mycket varierande verksamhet. Exempel på denna bredd är att förebygga, vårda och rehabilitera när det gäller missbruk och psykiska funktionshinder, vuxenstöd till barn, arbetsträning och boendestöd, stöd vid frigivning och särskilt arbete för kvinnor, fältarbete (skolor, fritidsmiljöer, anstalter).

Ett värdigt liv

Samhällets ansikte förändras i snabb takt. Teknisk och ekonomisk utveckling förändrar livsvillkoren, men inte alltid till det bättre. Det kan vara svårt att se meningen i utvecklingen därför att den för en del människor snarast leder till att vi brister i omtanke och att vi avvecklar det värdiga i samhället.

En utveckling som leder till mänskligt liv i fattigdom och social misär har inte något stöd i en kristen, humanistisk syn på livet och samhällsgemenskapen.

I kristen tro finns en djup respekt för det sant mänskliga som har sin grund i att människan och hela skapelsen är helig. Livet är okränkbart. En bostadslös kvinna uttrycker i ett expertutlåtande sin mening om hemkänsla: ”Känner mig hemma? Ingenstans! Jag känner mig som en fjäril… som bara flaxar omkring.” Svaret ”Ingenstans!” delar hon med tusentals människor i Sverige och vittnar om vart dagens samhälle riskerar att gå.

I Hela Människan försöker vi skapa ett jag-du förhållande till medmänniskor vi möter, en relation i ögonhöjd. Inte ett uppifrån-och-ner-perspektiv där vi planerar åt och styr människor.

Ett nyckelord i vår verksamhet är diakoni som betyder tjänst (av grekiska diakonein, att tjäna). Ur kyrkornas liv växer medmänsklig omsorg och barmhärtighet, och en vilja att möta människan med respekt och solidaritet.

Diakoni är ett uttryck för att de kristna kyrkorna tar ansvar för samhället och är en del av den växande sociala ekonomin. Det är viktigt för Hela Människan att vara organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn för att också vara en kritisk röst i samhället.

Hela Människan är en ideell organisation som kombinerar en stor frivillig insats med anställda i förebyggande, behandlande och rehabiliterande arbete.

Göteborgs räddningsmission

Räddningsmissionens har för närvarande 25 kristna församlingar i Göteborg med omnejd som sina huvudmän. Under de senaste åren har en närmare samverkan inletts med huvudmännen och med andra kristna församlingar. Målet är att genom gemensamma värderingar och stärkt samverkan, för och tillsammans med lokala församlingar, vara en organisation som verkar för att det diakonala arbetet i göteborgsområdet växer. Vi ser gärna fler huvudmän som delar våra värderingar och önskar att huvudmannaskapet är aktivt. Nimbuskyrkan är med som en av räddningsmissionens huvudmän sedan våren 2017.

Adress: Nordhemsgatan 12, 413 27 Göteborg
Telefon: 031-712 12 00

Bankgiro: 900-4441
Plusgiro: 90 04 44-1

Kontaktpersoner

Bojan Walfridsson
Tel: 031-967386

Margit Skoglund
Tel: 031-976716

Klädinsamling

Varje år ordnar vi med insamling till Vitryssland, ”Tjernobylbarnens oas”. ​Under insamlingen tar vi tacksamt emot:

  • hela och rena kläder och skor (barn-, dam- och herrstorlekar)
  • textilier t ex lakan, handdukar, filtar, gardiner mm
  • leksaker
  • hygienartiklar t ex tvål, tandborstar, tandkräm, blöjor mm
  • ljus, även stumpar
  • ekonomisk gåva till transporten. Både kontant och kort fungerar. Bg 5399-7359

Stort tack till alla som bidragit till insamlingen! 

Kontaktperson

Kajsa Werling
Pastor

Tel: 070-606 3712