Grupper

I Nimbuskyrkan finns små och nära grupper för gemenskap och arbete.

Den lilla gruppen

I vår församlings finns det många smågrupper. Det finns grupper med fokus på gemensamt praktiskt arbete, s.k. värdgrupper och grupper för gemenskap och andakt, s.k. busgrupper.

Kontaktperson

Roger Ohlsson
Kontanktperson

Tel: 070-9261230

Smågrupper

Smågruppen är en plats där den kristna tron kan levandegöras och praktiseras på ett naturligt sätt i en trygg miljö där alla bidrar med sitt. Att träffas i en mindre grupp och tillsammans be till Gud och dela vardagen med varandra är något som praktiserades även på Bibelns tid. De första kristna träffades ofta i hemmen för gemenskap, omsorg, bön och undervisning.

Grupperna kan vara olika till sitt upplägg men har det gemensamt att det är en plats där det ges möjlighet att samtala om den kristna tron i en trygg miljö. I smågruppen är det också möjligt att se och hjälpa varandra på ett sätt som inte är möjligt i den stora gemenskapen på gudstjänsterna. Smågruppen erbjuder människor närhet och gemenskap i ett samhälle där ensamhet och anonymitet är ett allt vanligare problem.

 Vårt mål och vår längtan är att varje smågrupp ska få vara:

  • en växtplats där var och en får växa i sin tro

  • en träningsplats där varje individ får möjlighet att utveckla sina gåvor

  • en helande miljö för hela människan där vi betjänar varandra och visar varandra omsorg

  • en evangeliserande miljö, som är naturlig och öppen och dit man kan ta med sig sina vänner

För närvarande har vi ca 11 smågrupper som träffas hemma hos varandra runt om på Öckerö-öarna. Smågrupperna ser lite olika ut. De kan bestå av enbart barnfamiljer, medelålders, blandade åldrar, enbart kvinnor, daglediga m.m.

Varje smågrupp träffas regelbundet och består av 5-15 deltagare, med minst 1 ledare/grupp. Smågruppen är en öppen gemenskap som med tiden ska växa i antal för att sedan dela sig till två grupper då man upplever att gruppen blivit för stor.

Vår längtan är att det ska finnas smågrupper överallt på Öckerö-öarna som erbjuder en god gemenskap för alla som vill vara med. Du behöver inte vara medlem i församlingen för att tillhöra en smågrupp! Alla är varmt välkomna!

Värdgrupper

För tillfället har vi sex grupper som jobbar veckovis under året. En värdvecka kan innehålla att iordningställa och städa lokaler, men också att få möjlighet att arbeta i caféet i korta pass under söndagar. Andra ansvarsområden är att vara vaktmästare vid olika samlingar. I varje grupp finns det stor frihet att göra det man är bäst lämpad för.

Kontaktperson

Ulrica Börjesson
Ansvarig Värdgrupper

Busgrupp 11

Varje måndag samlas de som gillar att arbeta praktiskt med underhåll av lokalerna på Nimbus område. Det brukar vara ett stort gäng som samlas, men det blir ju bara lättare ju fler vi blir. Vi jobbar med snickeriarbeten, målning eller kanske åtgärdar någon brygga, det är olika efter väder och årstid.

Samling kl 18.00 för arbetsfördelning, under kvällen blir det kaffe med fika, en god historia och avslutande andakt.

Kontaktperson

Anders Antonsson
Ansvarig Busgrupp 11

Tel: 0709-969390

Stickcafé

Stickcaféet samlar ca 20-25 kvinnor varje måndag under terminstiderna och vi har stickat/virkat ca 2 500 filtar till barn som fryser i världen. Dessutom ett stort antal tröjor, mössor, halsdukar, sockor och vantar, som vi skickat iväg till dels Erikshjälpen via Lennart Sjöholm och dels till Tjernobylbarnens Oas, som driver ett hjälparbete i Gnosjö, för vidare transport till Vitryssland.

Vi pratar och skrattar, har högläsning i en bok och avslutar varje samling med en liten andakt. Kaffe och något gott förstås, med andra ord ett fint och trevligt socialt umgänge.

Vi har 2 fadderbarn, ett i Brasilien och ett i Columbia. Vi har även ett lotteri på gång nästan hela tiden. Vi skänker pengar till lite olika projekt som Skandinaviska Läkarbanken, Barn i Nöd, Love Nepal, Räddningsmissionen och Ankarstiftelsen .

Vi talar mycket om mission och har haft besök av Carin och Lennart Sjöholm, som visade bilder och berättade om en resa i Etiopien. Lotta Kilberg fr Hönö gav en hälsning från Tanzania, där hon lämnade ett antal barnfiltar och kläder från oss på ett barnhem. Dick Simonsson visade bilder och berättade om resan till Nepal, där han lämnade över stickade filtar, mössor, sockor mm till de jordbävningsdrabbade.

Kontaktperson

Bojan Walfridsson
Ansvarig stickcafé

Tel: 0733-565655

Kontaktperson

Josefine Savedsson
Pastor och föreståndare

Tel: 073-640 0271