Gudstjänst

Ingen är kristen på egen hand. Gud skapade oss för gemenskap och vi går på gudstjänst för att vara tillsammans med andra människor och med Gud. Han har lovat att alltid vara med när vi samlas.

Söndagar kl 11.00

Lyssna på predikan
Varför gudstjänst?

Om du undrar varför vi firar gudstjänst så möts vi eftersom Bibeln uppmuntrar oss till regelbunden kristen gemenskap. Ingen är kristen på egen hand. Gud skapade oss för gemenskap och vi går på gudstjänst för att vara tillsammans med andra människor och med Gud. Han har lovat att alltid vara med när vi samlas.

 

Vad händer på en Gudstjänst i Nimbuskyrkan

Vi inleder ofta gudstjänsterna med att sjunga sånger till Gud och om Gud. När vi har sjungit tillsammans lyssnar vi på predikan. Då läser vi högt ur Bibeln och försöker förstå vad Gud vill säga till oss idag. Gudstjänsten fortsätter sedan med mer sång och bön. Under denna stund finns möjlighet att uttrycka sin bön genom ljuständning eller att någon ber för en. En gång i månaden firar vi nattvard, även kallad Herrens måltid. Nattvarden är öppen för alla som vill närma sig Jesus. En Gudstjänst är ca 1,5 timme och därefter fortsätter gemenskapen, för den som vill, med fika eller en lunch i caféet.

 

Gudstjänst för alla

När du kommer till Nimbuskyrkan möter du många olika människor som uttrycker sig på olika sätt när de sjunger och ber till Gud. Vissa står och lyfter händerna, en del sitter ner i stillhet. Oavsett hur du uttrycker dig är vår önskan att du skall känna dig hemma.

Det är vår djupa längtan att du skall känna dig inkluderad, inspirerad och involverad när du besöker en av våra gudstjänster. Varmt välkommen!

 

Kontaktperson

Josefine Savedsson
Pastor och föreståndare

Tel: 073-640 0271