Unga vuxna

För dig som känner att du är lite för gammal för tonår

Aktiviteter och grupper

Läs om våra olika aktiviteter nedan!

Kontaktperson

Roger Ohlsson
Kontanktperson

Tel: 070-9261230

Smågrupper

Smågruppen är en plats där den kristna tron kan levandegöras och praktiseras på ett naturligt sätt i en trygg miljö där alla bidrar med sitt. Att träffas i en mindre grupp och tillsammans be till Gud och dela vardagen med varandra är något som praktiserades även på Bibelns tid. De första kristna träffades ofta i hemmen för gemenskap, omsorg, bön och undervisning.

Grupperna kan vara olika till sitt upplägg men har det gemensamt att det är en plats där det ges möjlighet att samtala om den kristna tron i en trygg miljö. I smågruppen är det också möjligt att se och hjälpa varandra på ett sätt som inte är möjligt i den stora gemenskapen på gudstjänsterna. Smågruppen erbjuder människor närhet och gemenskap i ett samhälle där ensamhet och anonymitet är ett allt vanligare problem.

 Vårt mål och vår längtan är att varje smågrupp ska få vara:

  • en växtplats där var och en får växa i sin tro

  • en träningsplats där varje individ får möjlighet att utveckla sina gåvor

  • en helande miljö för hela människan där vi betjänar varandra och visar varandra omsorg

  • en evangeliserande miljö, som är naturlig och öppen och dit man kan ta med sig sina vänner

För närvarande har vi ca 11 smågrupper som träffas hemma hos varandra runt om på Öckerö-öarna. Smågrupperna ser lite olika ut. De kan bestå av enbart barnfamiljer, medelålders, blandade åldrar, enbart kvinnor, daglediga m.m.

Varje smågrupp träffas regelbundet och består av 5-15 deltagare, med minst 1 ledare/grupp. Smågruppen är en öppen gemenskap som med tiden ska växa i antal för att sedan dela sig till två grupper då man upplever att gruppen blivit för stor.

Vår längtan är att det ska finnas smågrupper överallt på Öckerö-öarna som erbjuder en god gemenskap för alla som vill vara med. Du behöver inte vara medlem i församlingen för att tillhöra en smågrupp! Alla är varmt välkomna!

Kontaktperson

Josefine Savedsson
Pastor och föreståndare

Tel: 073-640 0271