Vilka vi är

Vi är kristen församling som finns på Öckerö i Göteborgs norra skärgård. Vår kyrka är belägen precis vid havet och driver också ett café, vandrarhem och gästhamn. Vi vill vara en naturlig mötesplats för människor i vår kommun. Nimbuskyrkan är en del av Equmeniakyrkan.

Tro

Läs mer om vad vi står för och vilken tro vi lever efter

anställda

Se vilka som jobbar i Nimbuskyrkan

Organisation

Läs om församlingsråd, årsmöte och styrning

Samarbeten

Se vilka organisationer vi samarbetar med på olika sätt

Ge en gåva

Det finns många olika sätt att stödja Nimbuskyrkans arbete

Vår tro

 

Vi bekänner den tro på Gud som kyrkan i alla tider haft och bekänt och som finns formulerad i de Apostoliska och Nicenska trosbekännelserna. Vi grundar vår tro på Bibeln som är vår heliga skrift, den är skriven av människor och samtidigt inspirerad av den Heliga Anden. Vi tror att den kan tala personligt till alla människor, i alla kulturer och i alla livssituationer.   

Vi tror på en evig Gud som uppenbarar sig som Fader, Son och helig Ande.  

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.   

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.  

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.  

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.  

Vi tror att Jesu uppmaning i Matteusevangeliet kap 28 om att gå ut och göra alla folk till lärjungar gäller än idag och att vi är kallade att dela med oss av det goda budskapet om Jesus.

Vill du veta mer om vår tro är du varmt välkommen att kontakta oss så berätta vi gärna mer! 

Våra anställda

Josefine Savedson

Josefine Savedson

Pastor och föreståndare

Josefine är föreståndare för Nimbuskyrkan sedan våren 2020. Dessförinnan har hon arbetat som barn- och familjepastor sedan 2015.

Telefon: 0736-400 271
Epost: josefine@nimbuskyrkan.se

Kajsa Werling

Kajsa Werling

Pastor med inriktning barn och diakoni

Kajsa arbetar som pastor i Nimbuskyrkan sedan mars 2021.

Telefon: 070-606 3712
Epost: kajsa@nimbuskyrkan.se

Vår organisation

Nimbuskyrkan är organiserad som en förening och har en ansvarsfördelning som i grunden regleras av våra stadgar. Församlingens barn- och ungdomsarbetet drivs genom föreningen Nimbus Ung. Församlingen har ett dotterbolag, Nimbus Öckerö, som driver café & konferens samt boende.

Församlingen

Församlingsmötet

Detta är vårt högsta beslutande organ och det utgörs av församlingens medlemmar. Församlingsmötet utser ett församlingsråd och en ordförande som har till uppgift att leda församlingen tillsammans med församlingens föreståndare.

Årsmöte

En gång om året kallas församlingen till årsmöte. Då presenteras förslag till budget och verksamhetsplan, vad vi tror är riktigt och rätt för kommande år. Vi redovisar också föregående år.

Församlingsråd/styrelse

Församlingsrådet leds av dess ordförande och arbetar med ekonomi, personal, andlig ledning, vård och utveckling.

Församlingsrådets medlemmar:
Elisabeth Bäckrud, ordförande
Anders Johansson, vice ordförande
Jim Petersson, vice församlingsföreståndare
Tobias Dahlgren
Victoria Larsson
Daniel Laveson
Alexandra Lyckelid
Viktoria Simonsson
Rebecca Steneskog

Nimbus Ung

Församlingens barn- och ungdomsverksamhet bedrivs av vår förening Nimbus Ung. 
FÖRENINGEN NIMBUS UNG

​Nimbus Ung är vår barn och ungdomsförening. Vi tillhör barn och ungdomsorganisationen Equmenia. Vi vill skapa en plats där barn och unga växer i gemenskap med varandra och med Jesus. Vi vill och strävar efter att allt det vi gör ska vara präglat av glädje, gemenskap och trygghet. Alla våra ledare i någon av våra verksamheter skall ha gått en Trygga Möten kurs. Kursen ger ledare förutsättningar och verktyg för att förebygga övergrepp och forma en trygg verksamhet. Vi begär även av våra ledare att få se ett utdrag ur brottsregistret. Detta är en viktig del i arbetet med att skapa en trygg miljö, fri från alla former av övergrepp och kränkningar, för våra barn och unga.

Styrelsen

Nimbus Ung har också en styrelse med representanter från alla våra verksamheter:

Louva Adolfsson
Ester Bjurenstedt
Viggo Dahlgren
Lotta Johansson ordf.
Daniel Lyckelid
Matilda Palm
Isabelle Savedson
André Simonsson
Kajsa Werling

Nimbus Öckerö

 

 Församlingen har ett dotterbolag, Nimbus Öckerö, som driver café, konferens samt boende.

Våra samarbetspartners

Vi samarbetar med flera organisationer…

Nimbuskyrkan är en av huvudmännen för Räddningsmissionen
Nimbuskyrkan samarbetar med studieförbundet Bilda
Nimbuskyrkan jobbar ihop med Ria/Hela människan, Öckerööarna

Ge en gåva

Månadsgivande med stående banköverföring

Det regelbundna givandet kan med fördel göras med stående banköverföring till församlingens bankkonto hos SEB. Kontakta kassör i församlingen för kontouppgifter. Du kan även göra insättning via församlingens bankgiro: 5399-7359. 

Kyrkoavgift

Du kan ge kyrkoavgift, på 1%, till vår församling genom vårt samfund Equmeniakyrkan. Av den går 68% till församlingen och 32% till samfundet. För information och blankett på Equmeniakyrkans hemsida. Om kyrkoavgift

Swish

Via betaltjänsten Swish kan du ge din gåva med hjälp av mobiltelefonen. Om du inte anger något specifikt ändamål går din gåva till församlingen. Swish-nummer 123 465 2160.

Kollekt

Kollekt tas vanligtvis upp första söndagen i månaden. Du kan ge kontant eller via Swish. Swish-nummer 123 465 2160.

Testamente

Genom att skriva testamente kan du låta dina medel, eller en del av dem, gå till Nimbuskyrkan.

Minnes- och högtidsgåvor

Du kan låta minnesgåvor i samband med begravning gå till Nimbuskyrkan eller Nimbus Ung. Vid högtidsdagar kan du önska eller ge gåvor till församlingen eller Nimbus Ung. Förmedla församlingens bg nr och/eller Swish-nummer. Vill du som ger lämna över ett gåvobrev till den ni firar så kan du kontakta expeditionen.

Aktie- och aktiefondsutdelning

Du kan skänka utdelning från dina aktier eller aktiefonder till församlingen. Fördelen med det är att församlingen (och andra ideella organisationer) inte behöver betala skatt för det. Om du själv behåller utdelningen dras det av 30% i skatt. För mer information, vänligen kontakta ekonomirådet eller kassör i församlingen.

Nimbus Ung –

Swish och bg nr

För insättning till Nimbus Ungs verksamheter kan swish eller bg nr användas. Vänligen ange vad (och ev vem) som inbetalningen avser.

Nimbus Ung Swish-nummer 123 607 0320 Nimbus Ung bg nr  5137-1367