Vi bryr oss

Vi vill förmedla Guds kärlek i omsorg om medmänniskan både nära och längre bort.
Därför har Nimbuskyrkan ett aktivt diakonalt arbete på Öckerööarna och deltar i missionsprojekt över världen.

Diakoni

Diakoni handlar om att förmedla Guds kärlek i omsorg om medmänniskan. Det diakonala arbetet finns inom församlingen men sträcker sig också utanför- både nära och långt borta.

Mission

Nimbuskyrkan ligger på Öckerö men omfamnar hela världen. En del kallar det mission, andra internationellt arbete. Gud älskar alla människor och vill deras bästa. Vi vill kanalisera den kärleken genom konkret handling. Här kan du läsa mer om vad vi gör. Och varför vi gör det. Och hur just du kan vara med och göra världen bättre.