Mission

Nimbuskyrkan ligger på Öckerö men omfamnar hela världen. En del kallar det mission, andra internationellt arbete

Nimbuskyrkan på Öckerö har bedrivit mission i över 100 år. Våra missionärer har predikat, grundat församlingar, byggt skolor och sjukhus, bekämpat fattigdom, fungerat som socialarbetare. Och mycket annat. Allt för att betjäna den folkgrupp de känt Guds kallelse att nå med evangelium i ord och handling. Denna internationella offensiv har gjorts möjlig av hemmafrontens förböner och gåvor.

På några håll i världen samarbetar vi med små församlingsgrupper (Altea och Benidorm i Spanien och Evangeliska Synoden i Syrien) som har ytterst begränsade resurser. En del av dem är förföljda och förtryckta av regimer eller majoritetsreligioner. Ibland både ock. Där är vår uppgift att uppmuntra, utbilda och utveckla kanske oerhört viktiga.

Vi kan vara våra systrars och bröders stöd i en svår situation. Vi vill medverka till att deras församlingar växer och deras inflytande i samhället ökar, eftersom vi vet att det är ett gott inflytande. För alla. Främst för fattiga och förtryckta.

Altea

Konkret stödjer vi omplanteringen av församlingen i Altea Spanien. Församlingen har funnits i många år men gör nu ett omtag och nystart. Familjen Raúl Sancho och Janet Manzo med sina båda pojkar, Jonatan och Samuel är sedan 2015 den nya pionjärpastorsfamiljen i Altea. Genom sin bakgrund representerar de kombinationen av Spanien och Latinamerika, ungdomlighet och mognad. Vi i Nimbuskyrkan understöder i förbön, ekonomiskt och sänder kortidsteam för att hjälpa till på olika sätt. Vill du åka med på en sådan resa? Hör av dig till expeditionen.

Equmeniakyrkans missionsarbete

I övrigt understöder vi Equmeniakyrkans yttre missionsarbete som du kan läsa mer om här.

Vill du stödja missionsarbetet?

Info om hur det går till

Hälsning från våra vänförsamlingar

Kära vänner på Öckerö! Vi är så tacksamma för tiden vi fick njuta tillsammans med er på Öckerö. Ta emot en hälsing från kyrkorna i Altea och Benidorm. När vi kom hem hade vi uppgifter som väntade på att genomföras och andra som uppstod, som barnvälsignelsen av en flicka som föddes medan vi var borta. Detta i kyrkan i Benidorm.

Vi påbörjade också ett nytt tema i söndagsskolan om Bibelns superhjältar. De är redan igång med studierna och vi har återigen börjat med ungdomssamlingarna.

Församlingen börjar sakta men säkert återgå till vardagslunken. Turistsäsongen gör att många av våra medlemmar har långa, oregelbundna och intensiva arbetsdagar och detta påverkar också gudstjänsterna. Om Gud vill så blir det dophögtid i slutet av september.

Vi fortsätter att be för ledare i kyrkan, att Gud utrustar och kallar kvinnor och män som är villiga att tjäna. Vi ber för enighet i kyrkan. Att Gud vägleder oss till tillväxt både andligt och i medlemsantal. Vi tackar Gud för hans trofasthet och er för ert stöd i arbetet.

Guds välsignelse

/Raúl Sancho

Kontaktperson

Sabina Gustafsson
Ordförande missionsrådet