2022-10-06
  • 17:00 Konfa i Fillan  
2022-10-07
  • 20:00 Nimbusungkväll  

    För dig som har börjat 7:an och uppåt. Gött häng, kiosk, pingis, lekar, tävlingar och andakt. Välkomna!

2022-10-13
  • 17:00 Konfa i Fillan  
2022-10-14
  • 20:00 Nimbusungkväll  

    För dig som har börjat 7:an och uppåt. Gött häng, kiosk, pingis, lekar, tävlingar och andakt. Välkomna!