2023-05-30
 • 10:00 Bön  

  Vi möts i bönerummet och ber tillsammans.

2023-05-31
 • 18:30 Bön  

  Vi möts i bönerummet och ber tillsammans.

 • 18:30 Scout  
2023-06-04
 • 11:00 Tillsammansgudstjänst  

  Tema: Nattvard
  Kajsa Werling
  Kjersti Bruun Börjesson
  Nattvard