Vad är Nimbuskyrkan?

Vad är Nimbus?

Nimbuskyrkan – tillhör Equmeniakyrkan och har en bred och omfattande verksamhet. Vi vill vara en relevant kyrka för vårt närområde och därför köpte församlingen år 1998 det gamla ”Nimbusområdet” eller Arksunds varv precis vid havet för att bygga en kyrka som på bästa sätt skulle kunna möta öarnas behov (för mer info, klicka på ”Församlingen”).

Nimbuskyrkans mål och vision

”Vi vill hjälpa människor att upptäcka, lära känna och helhjärtat följa Jesus Kristus”

Verksamhet i förändring

Nimbuskyrkan – en del Equmeniakyrkan bedriver en bred verksamhet i ständig förändring, för att på bästa sätt möta människor på de norra skärgårdsöarna med evangeliet.

Nimbuskyrkan

Vill fördjupa kontakten med övriga funktioner i samhället för att bättre täcka de behov som finns och vara en naturlig samarbetspartner vad gäller ungdom, social verksamhet, kommunala behov, näringsliv och turism. Denna vilja har blivit verklighet genom de nya, ändamålsenliga lokalerna som invigdes i februari år 2000. Vi arbetar ständigt med att vår verksamhet (barn & ungdomsarbete, gudstjänster, bönegrupper etc), ska vara så tydlig och öppen som möjligt för människor som ännu inte omfattar den kristna tron.

Församlingen driver året runt ett mycket uppskattad café, lunchrestaurang och vandrarhemsverksamhet. Lokalerna står även öppna för uthyrning till kurser, konferenser, föreningar, kommunverksamhet, festarrangemang, konserter mm.

Om du vill stödja Nimbus eller Nimbus Ung säger vi ett stort tack

Nimbuskyrkans bankgiro är 5399-7359
Nimbuskyrkans kontonummer är 5191 1003534 (SEB)Nimbus Ungs bankgiro är 5137-1367
Nimbus Ungs kontonummer är 5191 1000594 (SEB)

Swish nummer 123 46 52 160