Församlingsafton

  • 15:30

Församlingsafton på Nimbus startar kl 15.30 med kaffe och pizzabeställning (för senare leverans). Information och samtal kring borden.