Ekumenisk nattvardsgudstjänst på Nimbus

  • 18:00

Den ekumeniska böneveckan avslutas med gemensam nattvardsgudstjänst på Nimbus.