2016-09-18 Stefan Börjesson – Att följa vad Anden säger