Nyheter

Det är mycket som händer i Nimbuskyrkan. Här försöker vi berätta om en del av allt …

HELDAG FÖR ALLA 8 NOV

Kategorier: Nyheter,Undervisning

Välkommen till en intressant dag kl 10-16 på Nimbus! TRE SPÅR inbjuder till en dag med temat: den Helige Ande.

Anmälan till mattias@nimbuskyrkan.se

TRE SPÅR 8 Nov
Författare:Henrik