Föräldrakurs 2017

ATT VARA SMÅBARNSFÖRÄLDER är en kurs som riktar sig till föräldrar till barn mellan 0-10 år. Kursen är till för alla föräldrar och vårdnadshavare, oavsett om man anser sig ha stor förmåga som förälder eller inte, antingen man väntar sitt första barn eller femte, är ensamstående eller bonusförälder. Att vara förälder är både väldigt roligt, men också en stor utmaning.

Mål
Vi vill alla våra barn det bästa, men vad är bäst? Det finns inga enkla snabbrecept och ingen enkel formel för en god barnupp- fostran. Genom att stanna upp och ta tid för föreläsningar och samtal kring vårt föräldraskap ger vi oss själva chansen att bli lite mer reflekterade över hur vi uppfostrar och bemöter våra barn.

Teman som tas upp i kursen
Att lägga en stark grund
Att möta våra barns behov
Att sätta gränser
Att bygga starka relationer
Att ha ett långsiktigt mål

När?
Kursen kommer vara fem tisdagar kl. 18:30-21:00.
Följande datum möts vi: 10/10, 17/10, 24/10, 7/10, 14/10.

Var?
Vi håller till i Nimbuskyrkans ungdomslokaler men vi möts i kyrkans entré.

Hur?
Kursen består av fem tillfällen. Varje kurstillfälle är 2,5 timmar inklusive en kvällsfika.

Kvällen inleds med att vi äter en kvällsfika tillsammans. Därefter tar vi del av dagens lektion, detta sker genom att vi ser på en DVD. Efter detta finns tid för samtal och diskussion kring de frågor och funderingar som kommer upp. Man kan delta i kursen ensam eller som par. Kursen bygger på en kristen grund men fungerar självklart också för den som inte har en uttalad tro.

Kursen kommer att hållas av Josefine Savedson, barn- och familjepastor på Nimbuskyrkan samt Ina Lindell, utbildad socionom som arbetar som kurator.

Kostnad
Enda kostnaden för kursen är inköp av kursmaterial 100 kr, samt 30 kr för fika/tillfälle.

Anmälan
För anmälan maila till josefine@nimbuskyrkan.se
Meddela eventuella allergier och ålder på ditt/dina barn. Detta så att vi kan planera för kursens upplägg på bästa sätt.
Begränsat antal platser, först till kvarn. Sista anmälningsdag är 6 oktober.